Dobre licea ogólnokształcące

To content | To menu | To search

Friday, August 19 2011

Przykłady dobrych liceów w Polsce

Dobra szkoła średnia to bardzo ważny aspekt dla każdego młodego człowieka, który właśnie zdał egzamin gimnazjalny i stara się wybrać najlepsze liceum. Jak jednak tego dokonać i gdzie szukać tych najlepszych? Niezwykle pomocne w poszukiwaniu informacji o najlepszych liceach ogólnokształcących są rankingi szkół średnich, jakie są publikowane każdego roku. W tym roku najwyżej w rankingach znalazło się Liceum Akademickie w Zespole Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na kolejnych miejscach znajdują się m.in.: III LO Marynarki Wojennej w Gdyni, wrocławskie XIV LO im. Polonii Belgijskiej. Na kolejnych miejscach znajdują się szkoły ze Szczecina (XIII LO), Krakowa (V LO), Łodzi (I LO), Warszawy (VIII LO).

Monday, August 8 2011

Na jakiej podstawie tworzy się ranking liceów?

Rankingi to coroczne zestawienia, jakie są publikowane w celu sprawdzenia, która szkoła jest najlepsza i warto wziąć ją pod uwagę przy wyborze kontynuowania nauki. Czynników, które wpływają na tworzenie zestawień rankingowych jest kilka. Pierwszym z nich jest poziom i liczba zdanych matur przez absolwentów danej szkoły. Warto dodać, że im mniejszy odsetek niezdanych egzaminów dojrzałości, tym większa renoma dla szkoły. Kolejnym jest udział uczniów wybranej szkoły w różnego rodzaju olimpiadach i konkursach naukowych, a także miejsca, jakie są przez uczniów zajmowane. Czasami sprawdza się również ilość podań, jakie wpłynęły podczas rekrutacji. Nie od dzisiaj wiadomo, że duża liczba podań świadczy o renomie szkoły.

Thursday, August 4 2011

Jak wybrać dobre liceum dla swojego dziecka?

Jak dobrać odpowiednie liceum dla naszego dziecka to pytanie, które zadają sobie rodzice, kiedy przed ich dzieckiem pojawia się decyzja o podjęciu dalszej nauki. Na wybór dobrego liceum ma wpływ kilka czynników. Pierwszym z nich jest poziom nauczania w danej szkole średniej. Zarówno rodzicom, jak i przyszłym uczniom zależy na tym, aby był on jak najwyższy. Kolejnym aspektem, który także odrywa kluczową rolę to kadra dydaktyczna, a zatem nauczyciele, którzy wykładają poszczególne przedmioty w danej szkole. Ważne jest również to, czy dane liceum posiada profile czy też nie. Obecnie każde liceum stara się stworzyć ciekawe profile. Warto zwrócić również uwagę na liczbę absolwentów, którzy zdali maturę.

Wednesday, July 27 2011

Co oznacza termin „dobre liceum ogólnokształcące”?

Dobre liceum ogólnokształcące to termin, na który często zwracają uwagę nie tylko sami uczniowie, ale również ich rodzice. Dobre liceum ogólnokształcące to takie, gdzie uczeń będzie mógł rozwijać zarówno swoje pasje i zainteresowania, jak i talenty w nim drzemiące. Warto dodać, że dobre liceum to takie, gdzie kadra nauczycielska prezentuje bardzo dobry poziom nauczania. Pozyskiwanie wiedzy w sposób zrozumiały i ciekawy to najlepsze rozwiązanie dla przyciągnięcia uwagi. Należy również zaznaczyć, że poziom liceów ogólnokształcących zależy także od samych uczniów. Duża liczba zdanych matur świadczy o poziomie nauczania, a także tym, że nauka w danym liceum jest nie tylko ciekawa, ale również interesująca.